PUBLIKASJON

Publiseringsår

2021

Type

Vitenskapelig artikkel

Involvering av eldre i teknologidiskusjoner

Som del av forskertiden sin har Ellen-Marie Forsberg nå ferdigstilt artikkelen Involving older adults in technology research and development discussions through dialogue cafés sammen med kolleger fra hennes tidligere jobb på OsloMet. Artikkelen viser nytten av å involvere eldre i diskusjoner om bruk av smarthus-teknologi og kunstig intelligens for løsninger som kan hjelpe eldre å bo hjemme lenger.

Last ned publikasjonen her