PUBLIKASJON

Type

Publikasjon

Hvordan lykkes med klimakommunikasjon i kommunen

Klimakommunikasjon i kommunen

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og helst under 1,5 grader, slik Parisavtalen sier, så haster det med å gjennomføre det grønne skiftet. Mye av politikken og teknologien er på plass. En viktig del er å få folk raskt til å ta dette i bruk. Her kan klimakommunikasjon spille en viktig rolle. Dette heftet gir konkrete råd og veiledning om hvordan vi som kommune kan kommunisere klimaarbeidet for å lykkes – både internt i organisasjonen, eksternt overfor næringslivet, media, andre forvaltningsnivåer og kommunens innbyggere og næringsliv. Her finner du tips til å drive effektiv klimakommunikasjon i både utforming av klimaplanen og kommunikasjon av tiltakene.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE