PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.05.23

Publiseringsår

2023

Type

Publikasjon

GHG protocol Scope 3 reporting- Borregaard 2022

Denne klimagassrapporteringen har blitt beregnet i henhold til GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard for driftsåret 2022 og inkluderer operasjoner som er under Borregaards kontroll. Det vil si at aktivitet i Norge, Storbritannia, USA, Østerrike og Tyskland er inkludert i beregningene.

DEL DETTE

FORFATTERE

Ellen Soldal