PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.22.17

Publiseringsår

2017

Type

Publikasjon

Forprosjekt: Nettverk for reduserte klimagassutslipp og grønn verdiskaping i Akershus

Østfoldforskning AS har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune gjennomført en kartlegging av erfaring med og interesse for nettverk som jobber med grønn verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp i Akershus fylke. Miljøkom AS deltok på det innledende arbeidet i oppdraget.Kartleggingen er relatert til at Akershus fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en regional plan for klima og energi i Akershus. Samarbeid og dialog er sentralt i oppfølgingen av planen, hvor nettverk er en del av dette. Med grønn verdiskaping og redusert klimagassutslipp menes i denne sammenheng å skape arbeidsplasser og langsiktig verdiskaping, samtidig som det bidrar til at målet om redusert klimagassutslipp nås. I dette inkluderes også arbeidet med å redusere klimagassutslippet fra egen virksomhet.