PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.08.01

Publiseringsår

2001

Type

Publikasjon

Energi- og klimaplanlegging i Østfold

Hvordan skal Østfold møte energi- og klimautfordringene?

Denne kortrapporten gir et sammendrag av nåsituasjon og tiltak som har kommet fram gjennom prosjektet ”Bærekraftig energiplan for Østfold”. Det er foretatt en kartlegging av situasjonen i Østfold, beskrevet mulige utviklingstrender, angitt konkrete forslag til effektiv energibruk og et energi- og klimaprogram for Østfold. En utfyllende rapport er utarbeidet og finnes tilgjengelig på internett (www.sto.no). Prosjektet er gjennomført under styring av et bredt sammensatt programstyre som står bak utvikling av en bærekraftig energi- og klimaplan for Østfold.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE

Mie Vold