PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.29.18

Publiseringsår

2018

Type

Publikasjon

CCS-klynga på Øra.

Idé-studie

Det er gjennomført en idé-studie som viser at det er interesse og et godt potensial for etablering av en CCUS (karbonfangst, bruk og lagring) -klynge på Øra industriområde i Fredrikstad og i regionen i Østfold.

Studien viser at en CCS-klynge i denne regionen kan bidra til å:

  • Utvikle og teste kostnadseffektiv fangstteknologi som kvalifiseres på reell røykgass fra industriell drift
  • Utvikle og teste muligheter for bærekraftig bruk av CO2
  • Utvikle og teste småskala dekarbonisering gjennom produksjon av hydrogen fra metan med karbonfangst, og bruk av karbonfri hydrogen til industri og transport
  • Utvikle fremtidens industriklynge med karbonhåndtering, fra industri med uunngåelige utslipp av fossil og biogent CO2
  • Bygge på erfaringer og kompetanse fra Fortum Oslo Varme for å utvikle kostnadseffektive løsninger sammen med aktørene på Øra
  • Skape utvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt tilpasset fremtidens sirkulære økonomi

Studien har identifisert et veikart for å etablere en slik klynge. Resultatet av dette vil bli benyttet inn i søknad om et Mulighetsstudie, etterfulgt av søknader om pilotering og etablering av et halvindustrielt demonstrasjonsanlegg.

Samarbeidet mellom partnerne i prosjektet har vært meget godt, og den erfaringsoverføring og kompetanse som Fortum Oslo Varme AS har bidratt inn med uunnværlig.

Prosjektet har etablert en god dialog med leverandører av ‘neste generasjons’ teknologi for karbonfangst, og de innledende resultatene fra dialogen viser et reelt potensial for kostnadseffektiv fangst og håndtering av CO2.

DEL DETTE

FORFATTERE

Pål Mikkelsen, Stormkast Utvikling AS