PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.05.99

Publiseringsår

1999

Type

Publikasjon

Bruk av elementer fra LCA-vurderinger i substitusjonsvurderinger av kjemikalier

Forprosjekt

GRIP senter for bærekraftig produksjon og forbruk (GRIP) og Prosessindustriens Landsforening (PIL) har et samarbeidsprosjekt «Utvikling av databasert verktøy for substitusjonsvurdering av kjemikalier». Dette prosjektet har sin bakgrunn i det behovet det er for et (data)verktøy for vurdering av kjemikalier med hensyn på substitusjon. I denne forbindelse ønsker samarbeidsprosjektet å få gjennomført en vurdering om hvordan elementer fra livsløpsvurderinger (LCA) kan anvendes i forbindelse med substitusjonsvurderinger av kjemikalier.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE