PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.32.18

Publiseringsår

2018

Type

Publikasjon

Broen mellom EPD og BIM

Miljøvaredeklarasjoner (EPD) er den foretrukne ordningen for å dokumentere og kommunisere miljøegenskaper til byggevarer og sentralt underlag for livsløpsanalyser av bygg og anlegg. I kombinasjon med bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil slike analyser kunne gjøres betydelig mer effektivt enn i dag, noe som er helt vesentlig for å øke omfanget av disse analysene. En viktig forutsetning er da økt kompetanse om digitale produktdatamaler og hvordan miljødata kan implementeres for økt bruk av miljødata i prosjekter.


Prosjektet Broen mellom EPD og BIM har vært avgjørende for dette arbeidet, der man har hatt mulighet til å samle fagpersoner fra ulike kompetansemiljøer med felles mål om digitalisering av miljødata.

Byggevareindustriens forening takker Husbanken for finansiering av prosjektet, og samarbeidspartnere fra byggenæringen, standardiseringen og verktøyutvikling for en spennende reise mot en mer bærekraftig byggenæring.

DEL DETTE

FORFATTERE

Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens forening)
Ole Magnus Kålås Iversen (LCA.no AS)