PROTEUS: EU-finansiert prosjekt for å etablere verdens første industrielle bioraffineri for stortare

Laminaria hyperborea

NORSUS er en del av det banebrytende PROTEUS-prosjektet, et initiativ for å revolusjonere bærekraftig, biobasert ingrediensproduksjon, og samtidig fremme både generelle miljømål og europeiske klimamål. PROTEUS skal redefinere standardene for høsting, bioraffinering og bruk av stortare, hvor bruken skal unforskes på tvers av ulike markeder, inkludert mat, fôr, personlig pleie og biobasert industri.

Med 9,6 millioner euro i støtte fra det EU-baserte initiativet Circular Biobased Europe Joint Undertaking* (CBE JU), og et totalt budsjett på 14,4 millioner euro over fire år (2024-2028), skal deltakerne i PROTEUS-konsortiet jobbe for å etablere verdens aller første bioraffineri i industriell skala basert på tare som råvare. Dette innovative anlegget vil skape bærekraftig produksjon av biobaserte ingredienser fra Laminaria hyperborea, en stort sett uutnyttet europeisk fornybar ressurs, og sånn møte en økende global etterspørsel.

PROTEUS-konsortiet koordineres av Alginor ASA, og har 11 partnere fra til sammen 6 europeiske land: NORSUS; Alginor Biorefinery, Hypomar, Borregaard, Vaess, Olmix, Essity, Institutt for havforskning, Steinbeis og CLIC Innovation.

NORSUS, forskere vil gjennomføre omfattende bærekraftsanalyser for å sikre at hver verdikjede og eventuelle nyutviklede produkter oppfyller de høyeste bærekraftsstandardene. Livsløpsvurderinger (LCA, fra engelsk Life Cycle Assessment) vil være grunnleggende for alle analysene og Environmental LCA, Life Cycle Costing og Social LCA vil bli utført av NORSUS-forskere i samarbeid med de andre prosjektpartnerne. «Å vurdere alle tre dimensjonene av bærekraft er utrolig spennende,» sier seniorforsker Anna Woodhouse, ansvarlig for bærekraftsvurderingene i prosjektet.

Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) skal benyttes til å vurdere bærekraften til de nyutviklede produktene og deres verdikjeder i PROTEUS-prosjektet.

Dessuten skal NORSUS ta i bruk EUs splitter nye metodikk for vurdering av kjemikalier og materialer, Safe and Sustainable by Design (SSbD) for produktene og prosessene under utvikling. «Dette nye rammeverket byr på en spennende utfordring i seg selv, men spesielt for slike innovative prosesser og materialer,» bemerker seniorforsker Andreas Brekke. «Det er en flott mulighet til å innlemme helse og sikkerhet, produktfunksjon og bærekraft i en helhetlig evaluering.»

NORSUS team for the PROTEUS project

PROTEUS-konsortiet skal sammen utnytte kraften til stortare for å transformere industrier og styre inn i en ny æra med bærekraftig innovasjon.

Prosjektet er støttet av CBE-JU og dets medlemmer under Grant Agreement No. 101156960
Nyhetsartikkel
LinkedIn
Facebook
X