PROSJEKT

Prosjektleder

Lars Gunnar Furelid Tellnes

Varighet

01/03/2019 -

31/12/2019

Finansiør

EPD Norge

Utvikling nye PCR 2019

Østfoldforskning skal være teknisk LCA ekspert for EPD-Norge i utvikling av nye produktkategoriregler (PCR). I 2019 skal det utvikles to nye PCR, hvor en er for kabelkanaler og den andre for elektriske kabler.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE