PROSJEKT

Prosjektleder

Ellen-Marie Forsberg

Varighet

01/01/2024 -

15/07/2024

Oppdragsgiver

EU-parlamentet

Finansiør

EU-parlamentet

Partnere
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Fraunhofer ISI
Austrian Academy of Sciences Institute of Technology Assessment (ITA)


The role of R&I in ensuring a safe and sustainable supply of Critical Raw Materials in the EU

NORSUS er medlem i ETAG-konsortiet (European Technology Assessment Group), ledet av Karlsruhe Institute of Technology (KIT), som i slutten av 2023 fikk tilslag på et anbud til EU-parlamentets STOA-gruppe (Panel for the Future of Science and Technology). Prosjektet skal gi råd til EU-parlamentet knyttet til The role of R&I in ensuring a safe and sustainable supply of Critical Raw Materials in the EU. Prosjektgruppen ledes av Fraunhofer ISI, og består i tillegg av the Austrian Academy of Sciences Institute of Technology Assessment (ITA).

Prosjektet skal bygge på EUs nylig vedtatte Critical Raw Materials Act og utrede ulike muligheter for politikkutvikling innen forskning- og innovasjonspolitikken for å støtte implementering av dette rammeverket.

Prosjektets rapport skal presenteres til EU-parlamentet i begynnelsen av juli.