PROSJEKT

Prosjektleder

Aina Stensgård

Varighet

01/10/2021 -

01/11/2021

Oppdragsgiver

Matvett

Finansiør

Matvett, KLD

Partnere
Matvett


System for matsvinn i offentlig sektor

Gjennom prosjektet «System for matsvinn i offentlig sektor» skal NORSUS på oppdrag av Matvett utvikle system for mottak av matsvinndata fra offentlig sektor. Prosjektet skal både se på hvordan matsvinnet bør kartlegges i virksomhetene, hvordan dataene bør rapporteres samt utvikle system for mottak av datene og oppskalering til nasjonalmatsvinnstatistikk.