PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

Varighet

01/02/2015 -

30/12/2018

Oppdragsgiver

NIFU

Finansiør

Forskningsrådet (BIONÆR)

SusValueWaste

SusValueWaste, Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet ledes av NIFU og har fokus på å utvikle verdikjeder og innovasjon for utnyttelse av organisk avfall og ikke-utnyttete biprodukter,  og synergi mellom bio-næringene. 

Arbeidet vil belyse politiske rammebetingelsene for innovasjon i den nye bioøkonomien og fremme samarbeid mellom forskere spesialisert i innovasjon, verdikjedeanalyser og teknologi- og miljøanalyser i Norge, Sverige og Danmark. Næringslivsaktører som TINE, Cambi, Nortura/Norilia og Treklyngen vil delta i prosjektet