PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

Varighet

01/04/2013 -

31/01/2016

Oppdragsgiver

Elretur

Finansiør

Norges Forskningsråd

SmartEEre Transport

I Norge blir det årlig samlet inn over 150 000 tonn elektronikk og hvitevareavfall (EE-avfall). Mottaksstedene spredt utover hele landet, og mengdene øker år for år.

Riktig behandling av EE-avfall er viktig både for å unngå at toksiske stoffer havner i naturen, og for å sørge for at viktige ressurser som sjeldne og verdifulle jordmetaller ikke blir til avfall, men kan gjenvinnes og brukes i nye produkter. I Norge gjenvinnes nå ca. 90% av EE-avfallet, mens tilsvarende tall i USA bare er ca. 30%.  Elretur er en betydelig aktør i Norge henter i dag EE-avfall fra ca 2500 hentesteder over hele landet, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Målet for innovasjonsprosjektet SmartEEre Transport er å bidra til vesentlig høyere transporteffektivitet og lavere kostnader i Elretur’s innsamlingssystem, uten at dette skal gå på bekostning av gjenvinningsgrad og miljø- og ressurseffektivitet i systemet.