PROSJEKT

Prosjektleder

Erik Svanes

Varighet

01/04/2016 -

31/12/2018

Oppdragsgiver

Salmar

Finansiør

Norges Forskningsråd

Seapack. Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

Prosjektets overordnet ide er å bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport og ved å utvikle og implementere nye løsninger for effektiv og kvalitetsbevarende produksjon, emballering, distribusjon og frembud av sjømat. 

Dette skal oppnås ved å studere metoder for økt utnyttelse av fiskeråstoff i produksjon, utvikle og implementere miljø- og økonomisk lønnsomme transport/distribusjonsløsninger, samt produkt- og kundetilpasset emballeringsløsninger for forbrukerpakninger. Redusert matsvinn vil oppnås ved å sikre god kvalitet, mattrygghet og holdbarhet. Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet og er finansiert  av Forskningsrådet og deltagende bedrifter