PROSJEKT

Prosjektleder

John Baxter

Varighet

01/01/2024 -

31/12/2026

Finansiør

Norges Forskningsråd

Partnere
Sensorita
Ragn-Sells
Veidekke Sirkulær
NORSUS
Norsk Regnesentral
Acconeer


ReWaCC – Komplette Digitale Tvillinger av Avfallscontainere

Avfall er en av vår tids viktigste utfordringer, og mangelen på digitalisering er et hovedhinder. Målet med ReWaCC er å skape digitale tvillinger av avfallskonteinere, med nesten-sanntids informasjon om egenskaper ved avfallet. På den måten transformeres avfallskonteinere fra et sted å kvitte seg med avfall, til «desentraliserte materiallagere».

Prosjekteier er Sensorita, som bruker radarsensorer i avfallskonteinere på bygge- og rivningsplasser, og utvikler plattformer for sanntidsanalyse av sensordata. Foreløpig overvåker sensorene deres hvor konteinerne er, og hvor fulle de er. ReWaCC har som mål å videreutvikle hvordan denne teknologien brukes. Ved å bruke nesten-sanntidsdata fra Sensoritas eksisterende sensorer, sammen med andre relevante datakilder, er målet å kunne gi data for avfallets sammensetning og kvalitet når det kastes i konteinerne. Aktører vil dermed få verdifull innsikt til å ta velinformerte operasjonelle og strategiske valg. Resultatet er en sømløs integrasjon som gjør at konteinerne kan spille en sentral rolle i resirkuleringsprosessen, og revolusjonere avfallshåndteringspraksis.

ReWaCC er et IPN-prosjekt: Innovasjonsprosjekter for næringslivet, og går fra januar 2024 til desember 2026. Prosjektpartnere er Sensorita, Ragn-Sells og Veidekke Sirkulær. FoU-tilbydere er NORSUS, Norsk Regnesentral og Acconeer.

Fra NORSUS jobber forskerne John Baxter, Sigrid Møyner Hohle, Kari-Anne Lyng og Pieter Callewaert med prosjektet. Hovedoppgaven til NORSUS er å identifisere viktige avfallstyper og -egenskaper som vil forbedre materialutnyttelse, og vurdere miljøgevinstene ved overvåkning av konteinere.