PROSJEKT

Prosjektleder

Erik Svanes

Varighet

01/01/2015 -

31/12/2017

Oppdragsgiver

Nofima

Finansiør

Norges Forskningsråd og samarbeidspartnerne

REforReM

Prosjektets overordnete ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.


Prosjektet skal bidra til verdiskaping og økt kunnskap hos deltagende bedrifter ved å studere effekt av nye emballeringsløsninger og hvordan ulike aspekt kan bidra til å bevare produktkvalitet, oppnå optimal holdbarhet av produktene og ivareta de ulike kundenes behov. Målet er å redusere matsvinnet som kan tilskrives emballeringsløsningen, primært hos forbrukere, men også i dagligvarehandelen. Emballeringen vil også kunne benyttes og bidra til informasjon om produktet, optimale lagringsforhold og lovpålagt merking, samt at man kan gi ytterligere informasjon om produktene. Østfoldforskning skal bidra ved å beregne miljøeffekt av nye og eksisterende emballasje/produkt-løsninger.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE