PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

01/09/2020 -

01/09/2021

Oppdragsgiver

Quantafuel ASA

Finansiør

Quantafuel AS, Grønt Punkt

Partnere


Nøkkelord

Quantafuel kjemisk plastgjenvinning

På oppdrag for Quantafuel skal NORSUS studere materialstrømmen av plast til gjenvinning fra Norge til det ender opp som kjemikalie til bruk i nye produkter. Det skal kvalifiseres hvilke mengder som på denne måten kan gå til materialgjenvinning og også gjøres en miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av behandlingssystemet.