PROSJEKT

Prosjektleder

Ellen-Marie Forsberg

Varighet

20/05/2019 -

31/12/2019

Finansiør

Miljødirektoratet

Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven

Prosjektet skal utforme en etisk veiledning, basert på etisk og juridisk faglig kunnskap, som skal gjøre forvaltningen bedre rustet for å foreta opplyste, helhetlige og etterprøvbare vurderinger om etisk forsvarlighet i søknader om framstilling og utsetting av en genmodifisert organisme (GMO) under genteknologiloven, i samsvar med internasjonale avtaler og regelverk Norge er bundet av.