PROSJEKT

Varighet

01/11/2016 -

31/03/2017

Finansiør

Norsk Lastebærer Pool

NLP sammenligning plast- og trepall

Studien er en oppdatering og utvidelse av en analyse som ble gjort for NLP i 2008. Den gangen var målet å gi innspill til beslutningsgrunnlag for om plastpaller skulle være satsingsområde for bedriften. Konklusjonen den gang var at plastpaller ville gi lavere klimabelastning enn trepaller i et livsløpsperspektiv. Plastpaller ble innført og NLP har nå tilnærmet 10 år med erfaring bruk av pallene. Denne studien baserer seg derfor på et godt datagrunnlag.

 

I denne studien er det gjort en sammenligning av globalt oppvarmingspotensial (GWP) og bruk av primærenergi (CED) for Norsk Lastbærer Pools (NLPs) systemer for EURO pall (trepall) og hele plastpaller. Analysene er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA).

Produktsystemene som er analysert og beskrevet i denne rapporten omhandler hele livsløpet, herunder utvinning av råmaterialer, produksjon av paller, transport av paller til NLP, vedlikehold av paller hos NLP, distribusjon mellom NLP til industri og grossist til NLP, distribusjon mellom industri, grossist og butikk, distribusjon til avhending og selve avhendingen, samt tilleggsopplysninger om mulige effekter ved gjenvinning av pallene.

Konklusjonen er at plastpaller, uansett realistisk antagelse for levetid, 10 år, 15 år eller 20 år gir de lavest GWP og CED resultater. Konklusjonen støtter altså opp om tidligere resultater for om miljø hvor det, på et mye mer usikkert datagrunnlag, ble funnet ut at plastpaller ville være lønnsomt både økonomisk og klimamessig. De nye resultatene gir derfor et mye mer realistisk og sikkert bilde på klimapåvirkningene sammenlignet med tidligere studie».

Her finner du rapporten på dette prosjektet.

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE