PROSJEKT

Varighet

01/11/2016 -

31/03/2017

Finansiør

Norsk Lastbærer Pool AS

NLP EPD Ombrukskasse

Norsk Lastbærer Pool ønsker å dokumentere miljøprofilen på sine gjenbruks plastkasser gjennom en EPD.

Østfoldforskning er engasjert til å lage denne EPDen. 

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE