PROSJEKT

Prosjektleder

Mona Nilsen

Varighet

01/01/2018 -

31/12/2018

Nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold

Nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold

Gjenvinning Østfold skal koordineres av Mona Nilsen i en prøveperiode fram til 31.12.18.  Nettverkskoordinatoren skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal nettverkskoordinatoren fremme informasjon om nettverket.

Gjenvinning Østfold skal koordineres av Mona Nilsen i en prøveperiode fram til 31.12.18.  Nettverkskoordinatoren skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal nettverkskoordinatoren fremme informasjon om nettverket.

Gjenvinning Østfold er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen i Østfold. Gjenvinningsbransjen består av bedrifter, institusjoner eller enkeltpersoner som arbeider med eller er interessert i gjenvinning av restprodukter fra industri, annen næring eller fra private.  Nettverket skal blant annet bidra med å profilere og markedsføre deltakernes brede kompetanse ovenfor offentlige myndigheter, institusjoner og potensielle kunder i inn- og utland. I tillegg skal nettverket bedre rammevilkårene ovenfor offentlige myndigheter, bistå medlemmene i utviklingsprosjekter, igangsette kompetansehevende tiltak, etablere møteplasser og styrke utdanning og rekruttering til medlemsbedriftene ved å være et bindeledd mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Nettverket skal i en prøveperiode fram til 31.12.2018 koordineres av en Mona Nilsen i det som tilsvarer en 20% stilling. Mona skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Hun skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal Mona ha rollen som kompetansemegler i nettverket.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE