PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

01/12/2020 -

01/02/2021

Oppdragsgiver

Hydro Aluminium ASA

Finansiør

Hydro Aluminium ASA

Modellering av gjenvinning for Hydro aluminium

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.