PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

Varighet

01/05/2013 -

31/12/2014

Oppdragsgiver

Statens Landbruksforvaltning, seksjon miljø og klima

Finansiør

Statens LandbruksforvaltningFylkesmannen i ØstfoldFylkesmannen i Vestfold

Modeller for klima- og miljønytte og økonomisk lønnsomhet av verdikjeder for biogass – fase III

I løpet av mai igangsettes  biogassprosjekt fase III . Målet for prosjektet er videreutvikle modeller for  klima og økonomi gjennom  hele verdikjeden for biogass. Det skal  gjennomføres case  for norske og danske forhold  ved bruk av matavfall og gjødsel som substrat i biogassproduksjon. Det skal vurderes hvordan ulike virkemiddelregimer i Norge og Danmark påvirker lønnsomhet og effektivitet, som grunnlag for forbedring av de norske løsninger.  En annen viktig del vil være å gjennomføre analyser omkring valg av substrater og anvendelse av biogass og av biorest i landbruket. Det skal også lages  en modell for gjødsel for fjørfe, som skal følge samme oppbygning som modellene for matavfall ,storfe og grisegjødsel.  

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE