PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hansen

Varighet

01/08/2021 -

30/06/2022

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Finansiør

Miljødirektoratet

Partnere
SINTEF
PlanMilljø
IVL


Matavfallstatistikk til EU

NORSUS skal i samarbeid med SINTEF sammenstille matavfallsstatistikk og dokumentere metodegrunnlaget for Miljødirektoratet, slik at Norge kan rapportere i henhold til revidert avfallsdirektiv i EU (2008/98/EF). Kravet om årlig rapportering av mengde matavfall som oppstår i ulike ledd i verdikjeden i hvert EU-/EØS-land er nytt, og er koblet mot målet om å redusere matsvinn med minst 50% innen 2030. IVL og PlanMiljø vil bistå med faglig innspill.