PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

10/01/2020 -

31/12/2020

Livsløpsvurderinger (LCA) for Elkem Silicone Materials

Elkem har lenge jobbet for å gjøre silisiumprodukter, og alt som kreves for produksjonen av slike, mer bærekraftige og har fokusert på energigjenvinningsløsninger og innsatsmidler med reduserte klimabelastninger. Siden starten av 2020 har Norsus fått være med Elkem på denne jobben. Elkem har fått konkrete henvendelser om ulike typer miljøbelastninger for noen av sine produkter og Norsus har begynt med å modellere verdikjeden for disse produktene. Elkem driver aktivitet i mange deler av verdikjedene for silisiumprodukter og Norsus bidrar til å forstå hvordan systemet fra uttak av råvarer til mellomprodukter hos kunder påvirker miljøet på ulike måter. Silisium er en del av en lang rekke produkter vi omgir oss med, fra mobiltelefoner og batterier til byggevarer og solcellepaneler, og mer miljøvennlig silisiumproduksjon vil ha globale konsekvenser

Foreløpig har samarbeidsprosjektene mellom Elkem og Norsus endt opp med resultater for intern bruk og kommunikasjon mellom bedrifter, men vi ser fram til å kunne dele informasjon om disse prosjektene i framtiden.

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE