PROSJEKT

Prosjektleder

Cecilia Askham

Varighet

01/03/2015 -

30/06/2016

Oppdragsgiver

Force Technology

Finansiør

Force Technology

LCA tekstilavfall NMR