PROSJEKT

Prosjektleder

Pieter Callewaert

Varighet

01/12/2020 -

30/06/2021

Oppdragsgiver

Cisco Systems Norway

LCA av Cisco Webex Desk Pro

Prosjektet skal levere en livsløpsvurdering (LCA) av produktet Webex Desk Pro. LCA-en skal øke Ciscos forståelse om produktets miljøprestasjon. I tillegg kan videokonferanseproduktet bidra til redusert reiseaktivitet lokalt og globalt. Produktets miljøprestasjon skal derfor sammenlignes med relevante alternativer som jobbreiser og flyreiser.