PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

01/09/2016 -

31/03/2017

Finansiør

NVE

Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi

Prosjektet skal utrede mengder bioenergi tilgjengelig fra andre kilder enn skog og metodiske problemstillinger, deretter skal potensielle miljøpåvirkninger analyseres.