PROSJEKT

Prosjektleder

Hanne Møller

Varighet

01/11/2016 -

31/12/2017

Oppdragsgiver

Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune.

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Hva er egentlig de mest klimavennlige matvalgene? Fredrikstad har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om klimavennlige råvarer og innføring av tiltak for å redusere klimafotavtrykket knyttet til kommunalt serveringssektor. Sammen med Østfoldforskning og Asplan Viak skal klimabidragene knyttet til de faktiske matvareinnkjøp i Fredrikstad kommune analyseres.

I prosjektet skal det i tillegg gjøres en vurdering av barrier for innføring av klimavennlig mat i virksomhetene og behovet for kunnskap og støtte hos innkjøperne i virksomhetene. Det skal også utarbeides konsepter for å redusere klimafotavtrykket knyttet til matvarer som f.eks. video-snutter, inspirasjonsbesøk og kurs for å utløse engasjement og atferdsendring.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE