PROSJEKT

Prosjektleder

Mona Nilsen

Varighet

01/02/2018 -

01/06/2018

Oppdragsgiver

Ski kommune

Finansiør

KLIMASATS

Klimavennlig vennlig mat i Ski kommunes egen matservering

Ski kommune ønsker å redusere klimapåvirkning fra kommunens innkjøp av mat. En stor del av arbeidet som skal gjøres i prosjektet, vil bli basert på metoder og resultater fra prosjektet «klimavennlige menyer i kommunal matservering» som er gjennomført sammen med Fredrikstad kommune. 

Den første delen av implementeringen går på å undersøke muligheter og hinder for innføring av klimavennlig mat. Dette vil gjøres under en workshop med et utvalg virksomheter i Ski kommune hvor det også skal jobbes med å identifisere kunnskapsbehov. Prosjektet skal identifisere tiltak for å øke andelen klimavennlig mat i kommunen. Dette kan være tiltak som inspirasjonshefte, ulike løsninger for atferdsendring, klimakokkekurs og annet materiell som vil øke kunnskapen om klimavennlig mat. 

Ski kommune har gjort en klimafotavtrykkanalyse via verktøyet «Klimakost», og det viser at matinnkjøp tilsvarer ca. 5 prosent av kommunens klimafotavtrykk. Forbruket av klimavennlig mat bedømmes å kunne øke mange kommuner i Norge. Potensialet for å øke andelen klimavennlig mat i Ski kommune sine virksomheter anses å være stort, hvilket også betyr at kommunen kan forvente en stor reduksjon i klimapåvirkning fra matsektoren. 

Verktøy og materialer som utvikles i Ski kommune vil kunne deles med andre kommuner og organisasjoner. 

Les om Fredrikstad kommunes lignende prosjekt her

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE