PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

01/11/2015 -

31/12/2016

Oppdragsgiver

Miljøkom v/Mona Nilsen

Finansiør

Miljøkom (fra Forskningsrådet)

Klimapod

Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK.  Det spilles inn totalt 12 klimapodder som skal gi tid til forklaringer og belyse ulike muligheter for å koble sammen forskning og muligheter. Målet er å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. 

Prosjektet ledes av Miljøkom v/Mona Nilsen. I prosjektgruppen inngår seniorforsker Andreas Brekke, NORSUS, og hållbarhetsekspert Jessica Cederberg Womar fra det svenske selskapet JCW Hållbar Kommunikation

 

 

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE