PROSJEKT

Prosjektleder

Lars Gunnar Furelid Tellnes

Varighet

01/03/2019 -

31/12/2019

Finansiør

MH Arctic AS

Klimagassberegninger MH Arctic AS

MH Arctic AS har utviklet moduler til bygg som gir lavere materialforbruk for å nå energikrav, samt en sikker byggemetode mot fukt.

Østfoldforskning skal beregne klimagassutslipp for bygget sammenlignet med et referansebygg. Prosjektet skal også se på metoder for å vurdere levetid av byggemetoden.