PROSJEKT

Varighet

GreenPlantFood – Green technology for plant based food

Prosjektet «GreenPlantFood » (Green technology for plant-based food) er et forskningsprosjekt som har som viktigste formål å legge til rette for implementering av grønn teknologi i form av utvikling av sunne, plantebaserte matprodukter med lav miljøbelastning i Norge og hovedsakelig basert på norske råvarer.  Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og prosjektdeltagerne, ble igangsatt i 2022 og vil løpe til utgangen av 2024. Prosjektet er ledet av matforskningsinstituttet Nofima. Institusjonene NMBU, NIBIO, PIK, DTU, iBET og UFT er forskningspartnere og Lantmannen Cerealia, AM Nutrition, Mills, Hoff, Norgesmøllene og Flowfood er bedriftspartnere. 

NORSUS vil først og fremst arbeide i arbeidspakke 6 som handler om påvirkning på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ved å bruke norskdyrket planteprotein, både fersk, uprosessert og prosessert, i matvarer. Spesifikt skal vi i dette prosjektet forbedre metodene for å beregne miljøbelastning av norskproduserte belgvekster slik at vi får et klarere bilde av det. Vi skal også se nærmere på ernæringsmessig nytte av produktene i relasjon til deres miljøbelastning og se på effekten på sosial bærekraft, i form av arbeidsplasser og selvforsyning, av at planteprotein produsert i Norge har en større rolle i kostholdet enn det har i dag. Vi vil i tillegg samarbeide med NIBIO om å studere sosiale og økonomiske barrierer og muligheter.  

Prosjektet bygger i stor grad på forskningsprosjektet FoodProFuture (2017-2021) som ga mye ny viten om dyrking, prosessering, miljøbelastning og forbrukeraspekter relatert til proteinkildene åkerbønner, erter, raps og rybs.

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE