PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

01/05/2020 -

30/09/2020

Oppdragsgiver

TA Stillas AS (Leid.no)

Finansiør

PreFoU fra Viken Fylkeskommune

Partnere
Leid.no
Endrava AS


Fra eie til leie.

Hva hindrer og motiverer boligeiere til å leie verktøy» skal undersøke hva som hindrer og motiverer bedrifter og privatpersoner i å bruke leieløsninger i stedet for å kjøpe verktøy selv. Artikler og annen litteratur på området skal gjennomgås og faktorene både ramses opp og forklares. I tillegg skal vi begynne å lage hypoteser om hvordan overgang til deleløsninger kan påvirke økonomien, miljøet og andre relevante områder (som brukere og produsenter av verktøy). Denne informasjonen skal både kunne brukes direkte av leid.no i utvikling av sine aktiviteter og legge grunnlag for et større hovedprosjekt for å forstå deleløsninger bedre spesifikt og grunnlaget for sirkulærøkonomi mer generelt.

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE