PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

Varighet

01/09/2018 -

31/03/2019

Finansiør

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi

Forprosjekt Industriell Symbiose Øra

Norsk Senter for Sirkulærokonomi har sammen med Østfoldforskning fått innvilget totalt kr 250.000,- i forprosjektmidler fra BIA-programmet i Forskningsrådet til et forprosjekt innenfor industriell symbiose på Øra. 

Andre samarbeidspartnere er Metallco Stene Stål, Kronos Titan, Borg Havn og Frevar. Innen utgangen av 2018 skal det utvikles grunnlag for søknad om hovedprosjekt til en egen utlysning i BIA-programmet om bærekraftig innovasjon