PROSJEKT

Prosjektleder

Synnøve Rubach

Varighet

01/06/2013 -

30/11/2013

Oppdragsgiver

Oslofjordfondet- Norges Forskningsråd

Finansiør

Oslofjordfondet og egeninnsats fra partnere og deltagere i prosjektet i form av egne timer/utlegg

Establishing Slow Fashion – Made in Norway

Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær.

I dette forprosjektet skal det frembringes et første kunnskapsgrunnlag for etablering av en forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær. Dette innebærer å utforske hva som får/kan få forbrukere til å velge ”slow fashion”/”sustainable fashion” (mer bærekraftige alternativ). I tillegg skal det innhentes data til å teste ut dokumentasjon av spesifikke plagg ved hjelp av livsløpsanalyser, LCA og SLCA (sustainability life cycle assessment). Dette arbeidet skal gjennomføres for å avdekke hindring, utfordringer og muligheter som ligger i verdikjeden og det eksisterende innovasjonssystemet.

I prosjektet er det etablert en bred referansegruppe: Gjenvinning Østfold v/styreleder Kåre Edvardsen; Hans Petter Kildal (styremedlem i Pure Fashion Lab, adm.dir i Bergen Energi Green Services, tidligere styremedlem i Sekem Scandinavia); Grønn Hverdag v/Eidi Ann Hansen; Swerea/CML v/ Sandra Roos som er tilknyttet Østfoldforsknings samarbeidspartner i Sverige IVL Svenska Miljøinstitutet.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE