PROSJEKT

Prosjektleder

Andreas Brekke

Varighet

EPD-er for produkter fra Hydro Aluminium

Hydros virksomheter opererer innenfor alle deler av verdikjeden for aluminium – helt fra råvarer tas ut fra naturen til produkter som inneholder aluminium samles inn for å gjenvinnes – og også når aluminiumen begynner sitt andre livsløp. I tillegg til aktiviteter og mellomprodukter nødvendige i verdikjeden leverer Hydros virksomheter produkter i aluminium til en lang rekke bransjer. I stadig større grad merker de etterspørsel etter miljøinformasjon om sine produkter.

Norsus har siden slutten av 2018 hjulpet Hydro med å dokumentere miljøegenskapene til verdikjedene for pressbolt, valseblokker, tråd, og støpelegeringer, inkludert nye produkter som Reduxa (med garanterte lavere klimagassutslipp i produksjon) og Circal (med en høy andel resirkulert aluminium). Disse produktene finner veien inn i byggevarer som vinduer og fasader, i emballasje, elektriske kabler, og i alle deler av moderne biler. Ved hjelp av EPD-er kan produsentene av ferdigvareprodukter både ta miljøriktige valg for produksjon og innkjøp og levere informasjonen videre til sluttbrukere for deres miljøvalg.  

Publiserte EPD-er fra Hydro Aluminium finnes tilgjengelig hos EPD-Norge og flere vil komme når Hydro Aluminium og Norsus fortsetter samarbeidet om å øke kunnskapen om bærekraften til aluminiumsprodukter.  

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE