PROSJEKT

Prosjektleder

John Baxter

Varighet

01/08/2021 -

31/12/2021

Oppdragsgiver

Nordisk Ministerråd ved Norsk Miljødirektoratet

Partnere
PlanMiljø ApS (Danmark)
Lund Universitet (Sverige)
Gaia Consulting Oy (Finland).


Digitalised monitoring of reuse and waste prevention

Prosjektet går ut på å finne og analysere casestudier om måling av gjenbruk og digitalisering over hele Norden.