PROSJEKT

Prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

Varighet

01/05/2013 -

20/06/2018

Finansiør

Norges Forskningsråd

BioValueChain

BioValueChain var et treårig forskningsprosjekt som var finansiert av EnergiX-programmet til Forskningsrådet. Målsetningen til prosjektet var å bidra med å utvikle effektive verdikjeder for biogass, både med tanke på miljø og økonomi, og å beskrive hvordan rammevilkårene påvirker biogassproduksjonen i Norge.

Prosjektet har blant annet:

  • Videreutviklet og testet modeller for beregning av miljøpåvirkningen til ulike verdikjeder for biogass
  • Utviklet økonomimodeller for aktører i verdikjeden for å teste økonomisk bærekraft og effekten av eksisterende rammevilkår og å vurdere politiske virkemidler
  • Sammenliknet norske og danske verdikjeder for biogass med tanke på rammevilkår og økonomiske virkemidler
  • Utviklet optimaliseringsmodell for økonomi og klimanytte for husdyrgjødselressursene i en region med tanke på biogassproduksjon på gårdsanlegg og sentraliserte anlegg.

Publikasjoner i prosjektet:

Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe. Fase IV

The BioValueChain model: a Norwegian model for calculating environmental impacts of biogas value chains

Relation between greenhouse gas emissions and economic profit for different configurations of biogas value chains: A case study on different levels of sector integration

Optimised biogas production from the co-digestion of sugar beet with pig slurry: Integrating energy, GHG and economic accounting

The implications of economic instruments on biogas value chains: a case study comparison between Norway and Denmark

Optimising Anaerobic Digestion of Manure Resources at a Regional Level

PhD thesis: Reduction of environmental impacts through optimisation of biogas value chains : drivers, barriers and policy development