PROSJEKT

Prosjektleder

Simon Alexander Saxegård

Varighet

01/11/2015 -

15/03/2016

Oppdragsgiver

NTNU / Energi og Prosessteknikk

Finansiør

NTNU / Energi og Prosessteknikk

BIOTENMARE

Prosjektet skal kartlegge behandlingsmetoder for organiske substrater samt kloakkslam, i et Polsk-Norsk samarbeid. Hovedfokus er rettet mot biogass produksjon med hensikt å estimere hvordan fysiske egenskaper ved substratene og anvendt teknolog påvirker miljøregnskapet av ulike behandlingsmetoder.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE