PROSJEKT

Prosjektleder

Aina Elstad Stensgård

Varighet

01/02/2021 -

30/08/2021

Oppdragsgiver

Smart Supply

Finansiør

Viken fylkeskommune har finansiert forprosjektet som en del av FORREGION

Bærekraftig Bærepose

Ny generasjon småposer basert på bærekraftige råvarer. Småposer for frukt/grønnsaker og bakervarer solgt i løsvekt til norsk dagligvarehandel er i dag basert på fossil PE. Ideen er å undersøke hvilke råvarealternativer som er mest bærekraftig, der målet er å sikre at overgang fra fossil PE faktisk blir mer bærekraftig. Gjennom forprosjektet vil vi definere kunnskapsstatus omkring bærekraftsprofilen til de aktuelle råvarealternativene for småposer, hvilke miljøindikatorer som er mest relevant i en slik bærekraftsvurdering, eventuelle kunnskapshull i eksisterende litteratur samt utvikle gode forskningsutfordringer for et videreførende prosjekt.