Pilotprogram innen bærekraftig verdiskaping

Green nature

Viken fylkeskommune i samarbeid med NORSUS, USN, NMBU og NCCE arrangerer «Kompetanseheving innen bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling – ved hjelp av digital omstilling og sirkulære forretningsmodeller».

Dette er en serie webinarer og tre fysiske samlinger.

Webinarene er åpne for alle som ønsker mer kunnskap innen tema.

De fysiske samlingene er kun åpne for innovasjonsaktørene i Viken og ansatte i Viken fylkeskommune, som har fått egen invitasjon.

Modulært program

Programmet er lagt opp til å være modulært – du deltar på de aktivitetene som du er interessert i, og aktivitetene bygger ikke direkte på hverandre, med to unntak:

  • Om du ikke har noen forkunnskaper innen bærekraft, vil deltakelse på det første webinaret være nødvendig kunnskap for få utbytte av de mer avanserte webinarene og samlingene.
  • De fysiske samlingene i hhv. «sirkulærøkonomi» og «bærekraftskommunikasjon og bærekraftsrapportering», utfyller webinarene som er satt opp knyttet til disse temaene.

To deler

Programmet har fordelt aktivitetene i to deler, etter faglig nivå:

  1. Basisdelen gir deltakerne grunnleggende kunnskaper
  2. Den avanserte delen, som gir innblikk i dagsaktuelle temaer

De to delene overlapper gjennom høsten: Hver uke etter oppstart vil det foregå en basisnivå-aktivitet og en aktivitet på avansert nivå. De digitale aktivitetene vil bli lagt på hver sin faste ukedag: Basisaktivitet hver tirsdag og avansert aktivitet hver torsdag. De fysiske samlingene (tre totalt) følger ikke dette mønsteret.

Se oversikt over alle webinarene her