På jakt etter podkast? Vi er med i flere podkaster som gjør deg litt smartere

NORSUS-forskere har den siste tiden være gjester i flere podkaster for å fortelle om vår forskning og spisskompetanse. Her kan du lære om hva som er mest klima- og miljøvennlig av vannkraft, vindkraft og solkraft, hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav og om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. Sjekk listen og lenker under for mer info.

Bilde: Øverst til høyre Ingunn Saur Modal, nederst til venstre Hanne Lerche Raadal og nederst til høyre Mona Nilsen

Podkast om elektrisitetsproduksjon og miljø 

Kva er mest klima- og miljøvennleg av vasskraft, vindkraft og solkraft? Og bør ein bruke fleire indikatorar enn klima når ein samanliknar? Forskningssjef Hanne Lerche Raadal og seniorforskar Ingunn Saur Modahl har vore på besøk i podkasten Fornybaren https://www.energinorge.no/fornybaren/nyhetssaker/fornybaren-presenterer-livssyklusanalyser/ 

Her fortel dei om fallgruver, smarte tiltak og kvifor norsk vasskraft har så låg klimabelastning samanlikna med vasskraft i mange andre land. 

Podkast om hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav 

En livsløpsanalyse – eller Life Cycle Assessment – er en metode for å få oversikt og dokumentere miljøfotavtrykk for nær sagt hva det skal være, og der hele verdikjeden er inkludert, forklarer vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal i podkasten Energi og Klima https://energiogklima.no/podkast/kjop-av-klimakvoter-gir-ikke-bedre-resultat-i-livslopsanalyser/  

I podkasten får du høre mer om dette: 

  • hvordan LCA benyttes til å dokumentere miljøfotavtrykk 
  • hvorfor dette er viktig 
  • hvordan bedrifter kan etterspørre miljødokumentasjon 
  • om kjøp av klimakvoter påvirker livsløpsanalyser 
  • hvordan du kan bruke Opprinnelsesgarantier i miljødokumentasjon 

Podkast om nudging, forskningsformidling og forskningsbehov innenfor sirkulærøkonomi og atferd

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt støter man på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. I podkasten får du høre mer om nudging, kommunikasjon og forskningsbehov. Seniorrådgiver Mona Nilsen har vært på besøk i podcasten Sirkulér https://shows.acast.com/sirkuler/episodes/mona-nilsen-nudging. I dialog med Nancy Strand reflekterer de sammen om nudging, atferdsendring og forskningsbehov.