Ole Jørgen Hanssen nyvalgt nestleder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

NCCEs digitale årsmøtet den 18. mars 2021 ble Ole Jørgen Hanssen innstilt og valgt som ny nestleder i NCCEs styre Styret jobber tett sammen med administrasjonen og ressursteamet for å utvikle nye forretningsområder basert på sirkulære økonomi og det grønne skiftet. NCCE har sin opprinnelse fra Øra Industriområde i Fredrikstad, der bedriftene i flere tiår hatt fokus på å utnytte avfallsenergi og beholde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Ole Jørgen Hanssen har vært en sentral person i Øra-nettverket i like lang tid, og er for tiden involvert i 2 større forskningsprosjekter i samarbeid med Øra-klyngen: earthresQue og Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose. Han er også deltidsprofessor i Fornybar Energi på NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, og ønsker å involvere studentene i arbeidet med sirkulær økonomi gjennom NCCE. «Jeg gleder meg til å jobbe enda tettere sammen med NCCE, gjennom min styredeltagelse, og ser store muligheter og synergier for senteret fremover», sier Ole Jørgen.