Ny studie om miljøpåvirkning av biologisk nedbrytbare plastfilmer for nordiske forhold  

Plastfilm

Våre forskere Irmeline de Sadeleer og Anna Woodhouse har publisert en vitenskapelig artikkel basert på resultatene fra forskningsprosjektet DGrade. Artikkelen handler om miljøpåvirkningen av biologisk nedbrytbare plastfilmer sammenlignet med ikke-nedbrytbare filmer for jordbruksbruk i nordiske forhold. Forskerne har benyttet livsløpsanalyse (LCA) for å vurdere miljøpåvirkningen fra filmene, og dynamisk materialeflytanalyse (MFA) for å vurdere risikoen for plastforurensning. Empiriske data for nordiske forhold er brukt i studien. 

Resultatene viser at ikke-nedbrytbare plast har lavest miljøpåvirkning og leder til mindre opphopning av plastforurensning i naturen når de blir fullstendig samlet inn av bonden etter bruk. Biologisk nedbrytbare filmer har høyere miljøbelastning over livsløpet, men sammenligningen med ikke-nedbrytbar plast er utfordrende grunnet manglende data for førstnevnte. Analysen viser også at for å unngå opphopning av plast i jorden over tid, bør bøndene i Norden bruke nedbrytbar plast med flere års mellomrom, for at plasten som er gravd ned får tid til å brytes ned. Studien støtter altså bruken av nedbrytbar plast, men anbefalingene vil avhenge av bøndenes mulighet og evne til å avfallshåndtere plasten på riktig måte. 

Forfatterne understreker at LCA-resultatene er usikre grunnet begrenset datatilgjengelighet og oppfordrer plastindustrien til å være mer åpen om sine LCIA-data, slik at fullstendige og troverdige miljøanalyser kan gjennomføres.