Ny PhD på karbonutslipp og livsløpskostnader på enebolig – gratulerer til Bojana!

Bojana med sine veiledere, opponent og komitémedlemmer

Bojana med sine veiledere, opponent og komitémedlemmer.

Vår forsker Bojana Petrovic forsvarte sin PhD i går, 3. juni 2024. Tittelen på avhandlingen var Whole life carbon assessment and life cycle cost analysis of a single-family building.

Bojana Petrovic
Bojana presenterer sitt arbeid.

Bojana har vært ansatt på Högskolan Dalarna og tok sin grad på doktorgradsprogrammet til Högskolan i Gävle. Det overordnede målet for hennes prosjekt var å utforske klimagassutslipp og kostnader for en enebolig gjennom hele livsløpet, inkludert byggematerialer og installasjoner, ved bruk av metodene livsløpsvurdering (LCA) og Life Cycle Costing (LCC).

Hennes hovedveileder var førsteamanuensis Marita Wallhagen fra Högskolan i Gävle og biveileder var Xingxing Zhang, professor fra Högskolan Dalarna. Opponent var førsteamanuensis Freja Nygaard Rasmussen på NTNU, institutt for bygg- og miljøteknikk.  

Bojana forsvarte sin grad på en overbevisende måte og komiteen var enstemmig i sin vurdering av at hennes arbeid kunne aksepteres for doktorgrad. Gratulerer til Bojana!Bojana Petrovic og Freja Nygaard Rasmussen
Bojana diskuterer med opponent Freja Nygaard Rasmussen.
Eneboligen Dalarnas Villa som ble vurdert.

Lenker til artiklene hennes:

Life cycle assessment of a wooden single-family house in Sweden

Life cycle assessment of building materials for a single-family house in Sweden

Carbon assessment of a wooden single-family building–A novel deep green design and elaborating on assessment parameters

Carbon Assessment of a Wooden Single-Family Building—Focusing on Re-Used Building Products