NORSUS’ vitenskapelige råd (SAB)

En viktig styrke ved NORSUS er vår anvendte tilnærming, at vi er tett på praktiske problemstillinger og private og offentlige aktører som betyr mye for samfunnets overordnede evne til grønn omstilling. Samtidig er vi opptatt av vår vitenskapelige kvalitet; vi skal være en aktiv bidragsyter i den internasjonale forskningsfronten. For å styrke denne akademiske ambisjonen har vi nedsatt et internasjonalt vitenskapelig råd på vårt felt. Rådet møtes med den faglige ledelsen på NORSUS to ganger i året for å drøfte utviklingen på feltet livsløpsvurderinger (LCA), bærekraftsvurderinger og grønn omstilling generelt.

I rådet sitter:

  • Francesca Verones, NTNU, Institutt for industriell økologi
  • Anders Damgaard, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø
  • Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan, Hållbarhet, utvärd. o styrning
  • Søren Løkke, Aalborg Universitet, Center for Design, Innovation og Bæredygtig omstilling
  • Eric Mieras, PRe Sustainability
  • Arnold Tukker, University of Leiden, Institute of Environmental Sciences (CML)
  • Per-Anders Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för energi och teknik
  • Magdalena Svanström, Chalmers tekniske högskola, Avdelningen för miljösystemanalys
  • Serenella Sala, European Commission Joint Research Centre (JRC)