NORSUS styrker sitt samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

NORSUS’ forskningssjef Hanne Lerche Raadal tiltrådte 1.1.2021 som Førsteamanuensis II ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Hun skal undervise i fagene FORN220 (Livsløpsvurderinger – miljøeffekter av energi- og avfallssystemer) og FORN350 (Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser), samt bistå med veiledning av mastergradsoppgaver.

Gjennom denne ansettelsen, vil NORSUS nå ha 2 ansatte med deltidsstillinger på NMBU (MINA) da Ole Jørgen Hanssen fortsetter sitt engasjement som Professor II ved fakultetet. Han har vært ansatt på NMBU siden 2010, og har vært sentral i oppbyggingen av fagene på NMBU som omhandler livsløpsvurderinger (LCA) og bærekraftig forvaltning av avfallsressurser, som han også har undervist i frem til nå. Han fortsetter nå sitt arbeid ved fakultet med hovedfokus på veiledning av mastergradsoppgaver. Utover dette, har flere av NORSUS’ forskere over lengre tid vært engasjert som gjesteforelesere ved NMBU, både ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) og Fakultet for biovitenskap (BIOVIT, noe de vil fortsette med. Dette gjelder Aina Elstad Stensgård, Ellen Soldal, Kari-Anne Lyng, Lars Tellnes, Simon Saxegård, Hanne Lerche Raadal og Erik Svanes. Dessuten har våre forskere Andreas Brekke, Cecilia Askham og Hanne Lerche Raadal bidratt som sensorer i ulike fag og masteroppgaver.

NORSUS ser på samarbeidet med NMBU som svært verdifullt da det bidrar til å knytte fagmiljøene sterkere sammen. Dette styrker mulighetene både for rekruttering av gode kandidater i forskerstillinger hos NORSUS og for ytterligere økt samarbeid i utvikling av nye forskningsprosjekter.