NORSUS styrker kompetansen på bærekraftig veibygging

Mehrdad Mooselu begynte på NORSUS i august etter å ha forsvart sin PhD med tittelen Sustainable Approaches for Highway Runoff Management During Construction and Operation på Universitetet i Agder i mai. Doktorgraden var del av prosjektet MEERC (More Efficient and Environmentally-friendly Road Construction), finansiert av Norges Forskningsråd.

PhD-prosjektet fokuserte på effektene av avrenning fra vei på vannkvalitet og så på tiltak for bedre forvaltning av slik avrenning under bygging og bruk av veier. For det første jobbet Mehrdad med feltdata om vannkvalitetens sårbarhet for veibygging i ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Dette brukte han til å utforske to ulike tilnærminger for å optimalisere nettverket for monitorering av vannkvaliteten under veibyggingen, og vurderte bruk av fjernmålingsteknikker. I tillegg studerte han egenskapene til avfallsvann fra tunneling og løsninger for rensning av dette. Dette er viktig kompetanse for NORSUS, bl.a. innenfor vårt forskningsområde transport.

Se også https://www.uia.no/en/research/disputations/sustainable-approaches-for-highway-runoff-management-during-construction-and-operation.